• Прекршајни суд у Сенти

  Прекршајни суд у Сенти

   24400 Сента, Главни Трг 2
   024 811-034
   024 811-580
   office.se.pk.sud@gmail.com

  Матични број: 08896194 ПИБ: 106400708

  В.ф. председника суда
  Снежана Звекић

 • Прекршајни суд у Сенти, Одељење суда у Ади

  Прекршајни суд у Сенти

  Одељење суда у Ади

   24430 Ада, Маршала Тита 37
   024 851-137
   024 851-137
   ozpada@gmail.com

  Заменик председника суда
  Антун Михајловић
 • Прекршајни суд у Сенти, Одељење суда у Кањижи

  Прекршајни суд у Сенти

  Одељење суда у Кањижи

   24420 Кањижа, Главна 3
   024 873-425
   024 873-425
   prekrsajkanjiza@mts.rs

 • Прекршајни суд у Сенти, Одељење суда у Чоки

  Прекршајни суд у Сенти

  Одељење суда у Чоки

   23320 Чока, Потиска 20
   0230 471-039
   0230 471-039
   sud@coka.rs

Корона вирус

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача