Informatori o radu Prekršajnog suda u Senti


Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Senti i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Senti

 24400 Senta, Glavni Trg 2
PAK: 446599
Matični broj: 08896194
PIB: 106400708

 024 811-034
 024 811-580
 office.se.pk.sud@gmail.com

Informator o radu Prekršajnog suda u Senti, ažuriran 12.02.2020. godine Ms Word Pdf