Одељења Прекршајног суда у Сенти


Одељење суда у Ади


 24430 Ада, Маршала Тита 37
 024 851-137
 024 851-137
 ozpada@gmail.com

Одељење суда у Кањижи


 24420 Кањижа, Главна 3
 024 873-425
 024 873-425
 prekrsajkanjiza@mts.rs

Одељење суда у Чоки


 23320 Чока, Потиска 20
 0230 471-039
 0230 471-039
 sud@coka.rs