Огласна табла Прекршајног суда у Сенти


07.06.2023. године

Листа кандидата - радно место за пријем и експедицију

10.04.2023. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - радно место за пријем и експедицију

30.03.2023. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - радно место за пријем и експедицију

Образац пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - радно место за пријем и експедицију

Образац бр. 1 - Изјава о сагласности коришћења ЈМБГ-а у сврху прикупљања података

Образац бр. 1а - Изјава о прибављању и достављању доказа

Листа питања за тестирање општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа РС

Пример теста за проверу општих функционалних компетенција - дигитална писменост *

Пример теста за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација

Листа питања за проверу посебних функционалних компетенција - познавање прописа

22.09.2021. године

Одлука о потреби попуњавања извршилачких радних места - референт на извршним предметима и спремачица

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - референт на извршним предметима и спремачица

* латиница