Судије Прекршајног суда у Сенти


Распоред судија


1. Снежана Звекић, председник суда

Распоред судија у одељењима суда


Одељење суда у Ади

2. Антун Михајловић, заменик председника суда

Одељење суда у Кањижи

3. Магдолна Бернат
4. Марта Орос Ваш

Одељење суда у Чоки

5. -