Oдржан састанак в.ф. председника Прекршајног суда у Сенти и в.ф. председника Основног суда у Сенти


03.02.2020. године, Сента

Дана 03.02.2020. године у просторијама овог суда одржан је састанак в.ф. председника овог суда и в.ф. председника Основног суда у Сенти Берењи Ернеа на тему рада заједничких служби: распореда судске страже и спремачица. В.ф. председника овог суда је истакла проблем смештаја архиве Прекршајног суда у Сенти (који се налази у згради којом руководи Основни суд Сента). В.ф. председника Основног суда у Сенти се сложио са предлогом в.ф. председника овог суда да се један део ходника израдом одговарајућих плакара адекватно преуреди и приведе намени смештаја архиве овог суда.