Одржан колегијум свих судија Прекршајног суда у Сенти


16.01.2020. године, Сента

Дана 16.01.2020. год. у седишту суда одржан је колегијум коме су присуствовале све судије овог суда, на коме се између осталог разматрао годишњи извештај о раду суда за 2019. год. Судијама су предочени резултати рада, по основу којих је и вођена даља дискусија са предлогом мера за превазилажење детектованих проблема и недостатака, те побољшања квалитета рада суда.